Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja realizuje program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w obszarach uznanych za inteligentne specjalizacje (ang.: smart specialisations) dla Warmii i Mazur.

Program realizowany jest w ramach projektu pn. „Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.olsztyn.procivis.org.pl

Głównym celem programu Fundacji jest zwiększenie gotowości firm działających na rynku w zakresie inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur do wdrożenia innowacji (np. produktowych, technologicznych, organizacyjnych etc.) poprzez nieodpłatne świadczenie:

 1. specjalistycznych usług konsultingowych,
 2. usług szkoleniowych dedykowanych konkretnym potrzebom firmy (trenerzy krajowi i zagraniczni),
 3. usług doradczych w każdym obszarze codziennej działalności firmy (eksperci ze środowiska naukowe i specjaliści branżowi),
 4. usług w zakresie audytów – ocena gotowości do wprowadzenia zmian,
 5. usług w zakresie wsparcia firmy we wdrożeniu zmian zdefiniowanych na etapie audytu (eksperci dziedzinowi).

Kluczowe zasady programu:

 1. otwartość oferty na wszystkie firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), które poprzez swoją działalność wpisują się w zakres inteligentnych specjalizacji określonych dla Warmii i Mazur,
 2. wszystkie usługi świadczone są na rzecz firm nieodpłatnie w formie pomocy de minimis – spełnienie przez firmę kryteriów dostępności do skorzystania z tej formy pomocy publicznej,
 3. wsparcie firmy na wszystkich etapach udziału w Programie przez brokerów i oddelegowanych ekspertów (minimum formalności – maksimum korzyści!),
 4. każdorazowe dopasowanie zakresu i charakteru danej usługi do specyficznych potrzeb firmy (konsultacje wstępne) – jeżeli potrzeby wykraczają poza zakres oferty programowej na pewno znajdziemy rozwiązanie!

Czy jako przedsiębiorca:

 1. potrzebuję poprawy organizacji produkcji w mojej firmie?
 2. chciałbym wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne?
 3. potrzebuję dodatkowych informacji nt potencjalnych rynków zbytu dla moich wyrobów?
 4. natrafiłem na bariery w komunikacji z potencjalnymi kontrahentami / klientami?
 5. nie posiadam strategii marketingowej dostosowanej do obecnych realiów rynkowych?
 6. dostarczam wyroby, które straciły na innowacyjności i nie odpowiadają trendom w mojej branży?
 7. szukam partnera ze środowiska naukowego do realizacji wspólnego projektu?
 8. chciałbym być lepiej przygotowany do rozmowy z potencjalnym inwestorem (np. z funduszy venture capital, aniołami biznesu)?
 9. nie jestem gotowy na wyzwania zdefiniowane w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zaktualizowanej strategii innowacyjności dla woj. warmińsko-mazurskiego?
 10. nie jestem przygotowany do sięgnięcia po fundusze nowej perspektywy finansowej 2014-2020?

Jeżeli odpowiedź na któreś z pytań jest twierdząca – zachęcamy do zapoznania się z ofertą w ramach naszego programu!

 

Projekt, w ramach którego realizowany jest ww. program, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

 

logotyp POKL
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
flaga UE