17
Paź

0

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania finansowego Projektem RDI2CluB

W związku z przystąpieniem do realizacji międzynarodowego projektu pt. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” /RDI2CluB/, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation […]

18
Lis

0

Współpraca z Ukrainą

Instytut ITTM nawiązał współpracę z Regional Centre for Cross-border Cooperation Euroregion “Dniestr” z siedzibą w Winnicy (Ukraina). Euoregion „Dniestr” powołany został 2 grudnia 2012 r. Euroregion jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego dwóch państw – obejmuje ukraiński obwód winnicki oraz 7 okręgów z północno-wschodniej Mołdawii, zamieszkiwanych łącznie przez ponad 2 000 000 osób. Przewodniczącym Rady Euroregionu […]

14
Paź

0

Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

Fundacja Pro Civis w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach realizuje projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. To kolejna inicjatywa Fundacji na polu edukacji zawodowej. Misją Fundacji jest m.in. wspieranie młodych osób, kończących naukę w szkole średniej, w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych stają często […]

14
Paź

1

Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja realizuje program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w obszarach uznanych za inteligentne specjalizacje (ang.: smart specialisations) dla Warmii i Mazur. Program realizowany jest w ramach projektu pn. „Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.olsztyn.procivis.org.pl Głównym celem […]

14
Paź

0

Rozwój „inteligentnych specjalizacji” (ang. smart specializations) w województwie warmińsko-mazurskim

W roku 2013 Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”, na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego, przeprowadziła konsultacje społeczne dot. inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych podczas aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”. Efektem prac Fundacji było powstanie raportu z konsultacji. Głównym celem konsultacji było pozyskanie kompleksowych informacji nt potencjału konkurencyjnego i […]

14
Paź

0

Edukacja Elitarna

Fundacja we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2010 realizowała projekt pn.: „Edukacja Elitarna”, który skierowany był do warszawskich licealistów. Projekt ten nawiązywał do pierwotnych zasad nauczania, a mianowicie: czytania ze zrozumieniem, samodzielne argumentowanie i formułowanie wniosków oraz rozbudzanie świadomości twórczej połączonej ze wzbogacaniem słownictwa i […]

14
Paź

0

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2011-2012 Fundacja realizowała na terenie województwa świętokrzyskiego projekt pt.: „Wiedza kluczem do sukcesu”. Jego głównym celem było wsparcie młodzieży z Technikum nr 1 w Chęcinach, prowadzące do wyrównania szans edukacyjnych oraz zwiększenia możliwości podjęcia przez nich atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. W projekcie udział wzięło 60 uczniów z klas o profilach: hotelarskim, informatycznym […]

14
Paź

0

Twoja aktywność szansą na lepszą pracę!

Projekt „Twoja aktywność szansą na lepszą pracę” został zrealizowany przez Fundację we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Chęcinach w okresie 2010-2011. Projekt skierowany był do uczniów uczęszczających do klas o kierunkach: mechatronika, informatyka i hotelarstwo. Założeniem przedsięwzięcia było kompleksowe wsparcie edukacyjne poprzez działania mające na celu zmotywowanie młodzieży do nauki zawodu i samodoskonalenia, […]

Page 1 of 2