Adres:

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis

ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce

Telefon: +48 41 345 32 71 wewn.810

E-mail: office@procivis.org.pl

Strona WWW: procivis.org.pl

KRS: 0000298129

NIP: 5252420164

REGON: 141298591