Strategiczne podejście ITTM w realizacji przedsięwzięć statutowych koncentruje się na budowaniu różnorodnych zespołów złożonych z wybitnych ekspertów i partnerów instytucjonalnych o ugruntowanej pozycji rynkowej .