EKSPERCIRealizację wszystkich działań ITTM powierza tylko sprawdzonym, wysokiej klasy ekspertom krajowym i zagranicznym. Współpracujemy z ekspertami wywodzącymi się zarówno ze środowiska naukowego, jak i sektora gospodarczego. Do naszych projektów angażujemy również praktyków z sektora administracji publicznej i zaprzyjaźnionych instytucji pozarządowych. Przykładamy dużą uwagę do pracy zespołowej, w różnorodności zawodowych i naukowych doświadczeń naszych ekspertów widzimy siłę i potencjał naszych działań.

Proces realizacji każdego projektu ITTM wiążę się z doborem fachowej kadry. Do współpracy zapraszamy ekspertów dziedzinowych, wywodzących się z wielu sektorów i branż. Różnorodność tematyczna podejmowanych przez ITTM działań wymaga angażowania ekspertów specjalizujących się m.in. w zagadnieniach biznesowych, marketingowych, prawnych, finansowych, technologicznych i in., związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć innowacyjnych. Takie podejście poskutkowało utworzeniem bogatej bazy eksperckiej ITTM i zawiązaniem trwałych form współpracy z firmami doradczymi i konsultingowymi delegującymi do wspólnych działań pracowników specjalizujących się w danej dziedzinie.

W ITTM jesteśmy otwarci na nowe pomysły wspólnych projektów. Zapraszamy do zgłaszania koncepcji inicjatyw, w których widzielibyście się Państwo w roli ekspertów. Zespół ITTM pomoże w opracowaniu odpowiednich dokumentów i aplikacji pozwalających na pozyskanie dodatkowego dofinansowania publicznego i prywatnego na realizację wspólnie wypracowanych projektów.

Jeżeli czujecie się Państwo specjalistami w danej dziedzinie i chcielibyście podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem przystępując do realizowanych przez nas projektów, lub proponując zainicjowanie nowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem: office@procivis.org.pl

 

Zdj.: poptech / Foter / CC BY-SA