Fundacja Pro Civis jest organizacją pozarządową, non-profit, w pełni niezależną, która aktywnie działa na polu szeroko pojętej integracji świata nauki i biznesu. Realizujemy m.in. inicjatywy związane z rozwojem społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, wspieraniem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak również projekty adresowane do dzieci i młodzieży (w tym wspierające osoby młode na rynku pracy) oraz służące wzmocnieniu partycypacji społecznej. Ważnym obszarem działań, podejmowanych przez powołany w ramach Fundacji Instytut ITTM, są inicjatywy związane z upowszechnianiem wyników prac badawczych i komercjalizacją nowych technologii. Realizowane przez nas projekty nakierowane są na rozwiązywanie ważnych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI w. (czytaj więcej)

Informacje

Nasze Działania