Europe to gain experience III

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” była partnerem projektu „Europe to gain experience III” (PLM) realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci, wdrażany w latach 2007-2013, stanowił część programu edukacyjnego Unii Europejskiej pt. „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), a jego priorytetem było wspieranie działań w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem projektu było umożliwienie zagranicznej młodzieży zdobycia międzynarodowego doświadczenia na polskim rynku pracy. Współpraca została nawiązana z uczniami ze szkoły: Střední škola obchodně technická s.r.o w Czechach. W ramach realizowanych zadań, Fundacja przyjęła na praktykę pięciu wolontariuszy, którzy w kwietniu 2010 r. wspomagali bieżące prace Fundacji.

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net