05
Sty

0

Rusza program dotacyjny dla sektora drzewnego!

24 lutego 2016 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR podjęła uchwałę dotyczącą uruchomienia nowego Programu sektorowego pod nazwą WoodINN. W konsultacjach założeń do Programu udział brał Instytut ITTM Fundacji ProCivis (więcej o ITTM tutaj). Program WoodINN dotyczy rozwoju sektora leśno-drzewnego, meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Przedsiębiorstwa działające w obszarach objętych wsparciem Programu mogą sięgnąć po unijne […]

15
Cze

0

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – program edukacji obywatelskiej

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” realizuje projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie” (przejdź do strony projektu) skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej oraz […]

14
Paź

0

Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

Fundacja Pro Civis w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach realizuje projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”. To kolejna inicjatywa Fundacji na polu edukacji zawodowej. Misją Fundacji jest m.in. wspieranie młodych osób, kończących naukę w szkole średniej, w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Uczniowie szkół technicznych i zawodowych stają często […]

14
Paź

1

Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego

Fundacja realizuje program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w obszarach uznanych za inteligentne specjalizacje (ang.: smart specialisations) dla Warmii i Mazur. Program realizowany jest w ramach projektu pn. „Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.olsztyn.procivis.org.pl Głównym celem […]

14
Paź

0

Rozwój „inteligentnych specjalizacji” (ang. smart specializations) w województwie warmińsko-mazurskim

W roku 2013 Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”, na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego, przeprowadziła konsultacje społeczne dot. inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych podczas aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”. Efektem prac Fundacji było powstanie raportu z konsultacji. Głównym celem konsultacji było pozyskanie kompleksowych informacji nt potencjału konkurencyjnego i […]

14
Paź

0

Edukacja Elitarna

Fundacja we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2010 realizowała projekt pn.: „Edukacja Elitarna”, który skierowany był do warszawskich licealistów. Projekt ten nawiązywał do pierwotnych zasad nauczania, a mianowicie: czytania ze zrozumieniem, samodzielne argumentowanie i formułowanie wniosków oraz rozbudzanie świadomości twórczej połączonej ze wzbogacaniem słownictwa i […]

14
Paź

0

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2011-2012 Fundacja realizowała na terenie województwa świętokrzyskiego projekt pt.: „Wiedza kluczem do sukcesu”. Jego głównym celem było wsparcie młodzieży z Technikum nr 1 w Chęcinach, prowadzące do wyrównania szans edukacyjnych oraz zwiększenia możliwości podjęcia przez nich atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. W projekcie udział wzięło 60 uczniów z klas o profilach: hotelarskim, informatycznym […]

14
Paź

0

Twoja aktywność szansą na lepszą pracę!

Projekt „Twoja aktywność szansą na lepszą pracę” został zrealizowany przez Fundację we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Chęcinach w okresie 2010-2011. Projekt skierowany był do uczniów uczęszczających do klas o kierunkach: mechatronika, informatyka i hotelarstwo. Założeniem przedsięwzięcia było kompleksowe wsparcie edukacyjne poprzez działania mające na celu zmotywowanie młodzieży do nauki zawodu i samodoskonalenia, […]

14
Paź

0

Matematyka – moja trudna miłość

Zrealizowany przez Fundację w latach 2011-2012 projekt pt.: „Matematyka – moja trudna miłość” był jednym z działań służących podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i skierowany był do uczniów technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Cele przedsięwzięcia obejmowały m.in.: podwyższenie poziomu kompetencji uczniów w zakresie matematyki i ekonomii, wykazanie korzyści, jakie […]

Page 1 of 2