Akademia kompetencji kluczowych

Fundacja wspólnie z EPRD Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego włączyła się w latach 2011-2012 w realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”. Grupę docelową przedsięwzięcia stanowili nauczyciele i uczniowie z pięciu województw tzw. Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Realizacja projektu umożliwiła udzielenie wsparcia uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

W ramach inicjatywy wsparciem objęto 9900 uczniów i 90 nauczycieli z 45 szkół ponadgimnazjalnych. Do zadań Fundacji w ramach realizacji projektu należało:

  1. przygotowanie szkoleń z języka angielskiego (w tym znalezienie trenerów i kadry zastępującej),
  2. przygotowanie szkoleń z podstaw przedsiębiorczości (w tym znalezienie trenerów i kadry zastępującej),
  3. opracowanie dokumentacji szkoleniowej.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie: 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”.

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net